Samsung (hiện có 5 sản phẩm)

Samsung Galaxy A9 2018 Black

Giá Bán: 5.990.000,00đ

Samsung Galaxy J2 Core Gold

Giá Bán: 2.390.000,00đ

Samsung Galaxy J4 Core Black

Giá Bán: 2.850.000,00đ

Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Orchid Gray

Giá Bán: 12.990.000,00đ

Samsung Galaxy S9 Plus Black 128GB

Giá Bán: 14.590.000,00đ