Nhà đầu tư
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự lễ khởi công xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà
Nhà đầu tư
Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum

Đến tháng 11/2021
tỉnh Kon Tum đã giải quyết

SỐ LIỆU THỐNG KÊ
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2020)

  25.851 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2020)

    56 /63
VIDEO
 
Lễ Khai giảng năm học 2021-2022
THÔNG TIN HỮU ÍCH