Công ty Agrinoze (Israel) làm việc, tìm hiểu cơ hội kinh doanh tại tỉnh Kon Tum