Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, làm việc với Điểm dân cư 64, Thôn Ia Đơr, xã Ia Tơi