Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với thành phố Kon Tum về công tác phòng, chống dịch COVID-19