Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Kon Tum đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ