Chủ tịch UBND tỉnh tiếp, làm việc với đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc