Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum