Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự lễ khởi công xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà