Đến tháng 11/2021
tỉnh Kon Tum đã giải quyết

SỐ LIỆU THỐNG KÊ
  • Diện tích tỉnh Kon Tum

    9.690,5 km2
  • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

    543.452 người
  • GRDP tỉnh Kon Tum (2020)

    25.851 tỷ VNĐ
  • Xếp hạng PCI (2020)

      56 /63
VIDEO
 
Lễ Khai giảng năm học 2021-2022
THÔNG TIN HỮU ÍCH