Nothing is here
No Such Post Found
Liên quan

Không có tin liên quan


Chưa có bình luận

Để lại bình luận

Đến tháng 11/2021
tỉnh Kon Tum đã giải quyết

SỐ LIỆU THỐNG KÊ
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2020)

  25.851 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2020)

    56 /63
VIDEO
 
Lễ Khai giảng năm học 2021-2022
THÔNG TIN HỮU ÍCH